ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຮຸ່ນທີ 9 ປະຈຳປີ 2020 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ສາຂາຮຽນຄື: 1. ວິສະວະກຳຊອບແວ (Software Engineering) 2. ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Networking) ເປີດຮັບຟອມສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 06/07/2020 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 04/09/2020 ມື້ສອບເສັງຄັດເລືອກວັນທີ 05/09/2020 ວິຊາສອບເສັງປະກອບມີ 1. ພາສາອັງກິດ 2. ຄະນິດສາດ 3. ພື້ນຖານທາງດ້ານໄອທີ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວຳກຳສາດ (ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ).

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຫລັກສູດ Software engineering ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫມ່ດັ່ງນີ້ ແຜນການຮຽນແມ່ນຈະມີຢູ 2ແບບໃຫ້ເລືອກຄື: ວັນຈັນ-ສຸກ ຫລື ສຸກ-ເສົາ-ທິດ ຂຶ້ນກັບວ່າ ມີນັກຮຽນມາລົງສະຫມັກແບບໃດຫລາຍກວ່າ ກໍ່ຈະເລືອກເປີດແບບນັ້ນ.