ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພີວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ປີ 2018

open master

poster master2018 new

poster master2018 back new

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກປະຈຳປີ 2018:

 

 ແບບຟອມສະໝັກໃນຮູບແບບ Microsoft word  Download
 ແບບຟອມສະໝັກໃນຮູບແບບ PDF  Download