ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພີວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ປີ 2017

poster master2017

 

 

 ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກ ດາວໂຫຼດ

 

 

ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າສຶກສາປະລິນຍາໂທສາຂາໄອທີປະຈຳສົກສຶກສາ 2016

 

Entrance-Result


 

 

 

 

ກົດເພື່ອເບິ່ງໂປສ໌ເຕີຮູບແບບ PDF

ດາວໂຫຼດໃບຄຳຮ້ອງໄດ້ທີ່: ດາວໂຫຼດ