ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຮຸ່ນທີ  9 ປະຈຳປີ 2020 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ສາຂາຮຽນຄື:

       1. ວິສະວະກຳຊອບແວ (Software Engineering)

       2. ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Networking)

ເປີດຮັບຟອມສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 06/07/2020 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 04/09/2020 ມື້ສອບເສັງຄັດເລືອກວັນທີ 05/09/2020 ວິຊາສອບເສັງປະກອບມີ 1. ພາສາອັງກິດ 2. ຄະນິດສາດ 3. ພື້ນຖານທາງດ້ານໄອທີ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວຳກຳສາດ (ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ).

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຫລັກສູດ Software engineering ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫມ່ດັ່ງນີ້ ແຜນການຮຽນແມ່ນຈະມີຢູ 2ແບບໃຫ້ເລືອກຄື: ວັນຈັນ-ສຸກ ຫລື ສຸກ-ເສົາ-ທິດ ຂຶ້ນກັບວ່າ ມີນັກຮຽນມາລົງສະຫມັກແບບໃດຫລາຍກວ່າ ກໍ່ຈະເລືອກເປີດແບບນັ້ນ.

ທ່ານສາມາດ Download ຟອມສະໝັກນັກສຶກສາປະລີນຍາໂທໄດ້ທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້:

ລຳດັບຮູບແບບDowload
1  Microsoft Word form_master.doc
  2   PDF  form_master.pdf

                      

                                                                         ຕາຕະລາງສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິສະວະກຳສາດ

                                                            ສາຂາລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາຂາວິສະວະກຳຊອບແວ

ວິຊາເລກພາສາອັງກິດພື້ນຖານໄອທີ
ເລກ  8:30 - 9:10 9:20 - 9:50 10:00 - 11:00