Title Author Hits
ປະກາດຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາໂທປະຈຳປີ 2020 ຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ Written by ceitwebmaster 250
ພິທີປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນວັນທີ24/8ຂອງນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ Written by ceitwebmaster 232
Master_Course Written by ceitwebmaster 933
ພິທີຮັບສະມາຊິກກຳບານໃໝ່ ສົກຮຽນປີ 2019-2020 Written by ceitwebmaster 478
ການບັນລະຍາຍ ການແຂ່ງຂັນສ້າງແອັບຯ ແລະ ວີດີໂອ ໃຊ້ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3-5 Written by ceitwebmaster 474
ພິທີມອບ-ຮັບ ການອຸປະຖຳ internet FTTH ຄະນະວິສະວະກຳສາດ Written by ceitwebmaster 527
ພິທີປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບລາງວັນຮອນດາ Written by ceitwebmaster 487
ມາດຕະການປ້ອງກັນ COVID-19 ສຳລັບ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ Written by ceitwebmaster 562
ການເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສຳຫຼັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍພາຍໃຕ້ມາດຕະການການປ້ອງກັນ Covid19 Written by ceitwebmaster 572
Display # 

Subcategories