ຮູບພາບບັນຍາກາດພິທີປ້ອງກັນຫົວບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນວັນທີ 10-12/2/2020 ທີ່ຫ້ອງ Conference. Link ຮູບທັງໝົດ https://bit.ly/3bv3a8V