ພິທີມອບເງິນລາງວັນ Vientiane Short Film ໂດຍຕົວແທນຈາກ CityPlex Vientiane ໃຫ້ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 2 ໃນວັນທີ 17/02/2020 ທີ່ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ