ຮູບພາບບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບຄະນະຊາວໜຸ່ມຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ເດີນທາງມາແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳພາຍໃຕ້ໂຄງການ JENESYS 2019 ກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນວັນສຸກທີ 21 ກຸມພາ
Link ລວມຮູບພາບທັງໝົດ: http://bit.ly/2HNJZK0