ຂໍເຊີນນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນອອນລາຍ Online Coding Class ທີ່ຈັດໂດຍ ASEAN Foundation ແລະ ມີອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກພາກວິຊາ ວຄຕຂ (CEIT) ເປັນ Tutors ສອນນຳ ຕາມຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້ Join our first Online Coding Class and discover the art of coding and web development! In this ever-changing era, information and communication technologies develop constantly and workplaces are requiring more and more digital skills to grasp the opportunity arising from Industry 4.0. This online class is free but only limited to 30 people per classroom! Make sure to secure your place by register before 27 May 2020 via bit.ly/ASEANCodingClass Looking forward to meeting you guys there and stay tuned for further info!