ພິທີຮັບສະມາຊິກໃໝ່ເຂົ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານຂອງພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເເມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກ ວັນທີ 26 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2018 ທີ່ຫ້ອງ308.