ສະຫຼຸບຜົນການແຂ່ງຂັນງານກິລາພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງວັນທີ 17-18 ເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ
>ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ:
- ລະຫວ່າງ 2com2(con) vs 3com, score : 0-3
- ລະຫວ່າງ 1IT1(con) vs 1com2(con), score : 2(win)-2
- ລະຫວ່າງ 1com1(con) vs 1IT2, score : 0-4
- ລະຫວ່າງ 4com vs 2com1(con), score : 0-0(win)
- ລະຫວ່າງ 1IT4(con) vs 2com1, score : 0-6
- ລະຫວ່າງ 2IT2 vs 2IT3(con), score : 1-1(win)
*ສຳລັບຄະແນນທີ່ເທົ່າກັນແລະມີຄຳວ່າ (win) ໝາຍເຖິງຊະນະດ້ວຍຈຸດໂທດ

>ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາບານສົ່ງຊາຍ:
- ລະຫວ່າງ 2com1 vs 2IT3(con), score : 2-0
- ລະຫວ່າງ 2com2 vs 1com1, score : 2-0
- ລະຫວ່າງ 1com2(con) vs 2IT2(con), 2IT2(con) ຊະນະຟາວ
- ລະຫວ່າງ 1IT1 vs 4com, score : 0-2

>ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາບານສົ່ງຍິງ:
- ລະຫວ່າງ 4IT vs 1com1(con), 4IT ຊະນະຟາວ
- ລະຫວ່າງ 1IT2(con) vs 1IT3(con), score : 2-0
- ລະຫວ່າງ 3com vs 1IT1, score : 0-2
- ລະຫວ່າງ 4com vs 2IT2, score : 2-0

>ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ:
- ລະຫວ່າງ 1com1(con) vs 3IT, score : 0-2
- ລະຫວ່າງ 2com2(con) vs 1IT4(con), 1IT4(con) ຊະນະຟາວ
- ລະຫວ່າງ 2IT2 vs 2com1, score : 2-1
- ລະຫວ່າງ 2IT1 vs 4com, score : 2-0
- ລະຫວ່າງ 2com2 vs 2IT3(con), score : 2-0

ການແຂ່ງຂັນງານກິລາປະຈຳພາກແມ່ນຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງວັນອາທິດທີ 25 ເດືອນ 11 ນີ້ເປັນມື້ແຂ່ງຮອບຊິງຊະນະເລີດຂອງແຕ່ລະກິລາ.
ຢ່າລືມພາກັນມາຊົມມາເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກກິລາເດີ.