ພິທີປິດ ງານກິລາ ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 17-18 ແລະ ວັນທີ່ 24-25 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2018  ນັກສຶກສາ ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທຸກພາກສ່ວນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ເດີນກິລາ ຄະນະວິສະວະກຳ  ໄດ້ມີ ການສະແດງຈາກນັກສຶກສາທາງ ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ໄດ້ມີການມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ທີມທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນກິລາໃນທຸກປະເພດ.

 

ceit sport 11

 

ceit sport 3