ຮູບພາບບັນຍາກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມໜ່ວຍພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ