ຮູບພາບບັນຍາກາດງານຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ SAP Analytic Cloud ເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ADSE 2019