ຂະບວນການອອກແຮງງານລວມຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທົ່ວຮາກຖານ ຄວສ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ຄະນະພັກຮາກຖານຄະນະວິສະວະກຳສາດ ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃກ້ໆນີ້