ນັກສຶກສາຈາກພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ ທີມງານວິໄຈ smart Strawberry Farm ໄດ້ຮັບ Best Poster Award ໃນງານປະຊຸມວິຊາການ AINTEC/CFI 2019 ຈັດຂື້ນທີ່ປະເທດໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 7-9 ເດືອນສິງຫານີ້.