ພິທີພົບປະລະຫວ່າງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ທີ່ ຄະນະວະສະວະກຳສາດ ວັນທີ 14 ມີນາ 2019.