IEEE LAOS SUBSECTION WEBINAR IEEE LAOS SUBSECTION ຈະມີການຈັດສຳມະນາອອນລາຍໃນຮູບແບບ Webinar ໃນຫົວຂໍ້ ICTs Sustainable Development ໂດຍທ່ານ Assoc. Prof. Dr. Supavadee Aramvith ຈາກຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ປະເທດໄທ ໃນວັນອັງຄານທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ເວລາ 10ໂມງ00-11ໂມງ00 (ເວລາປະເທດລາວ) ທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮັບຟັງສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ https://bit.ly/2Mc9WoQ ຫລັງຈາກນັ້ນທີມງານຈະສົ່ງລິ້ງເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາໃຫ້ພາຍຫລັງທາງອີເມວ ໝາຍເຫດ: ປິດຮັບລົງທະບຽນໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ເວລາ 16ໂມງ00