ການເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສຳຫຼັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍພາຍໃຕ້ມາດຕະການການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ Covide-19 ພາຍຫຼັງການປິດການຮຽນ-ການສອນ.