ຮູບພາບບັນຍາກາດ ພິທີມອບ-ຮັບ ການອຸປະຖຳ internet FTTH ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020