ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ Facebook page: https://www.facebook.com/NuolFactori4.0 

 ນ້ອງໆນັກສຶກສາທຸກຄົນ ນີ້ແມ່ນໂຄງການ FACTORI 4.0

ພວກເຮົາຕ່າງຫນ້າຂໍຖືເປັນກຽດເຊີນນ້ອງໆເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ :
Automation Industry 4.0 Distance Classroom via Zoom
EU Speaker to lao student ( NUOL student )
ເຊິ່ງຈະຈັດຢູ່ພາຍໃນ 4ມື້ດັ່ງນີ້ :
* 31 ມີນາ 2021
* 21 ເມສາ 2021
* 27 ເມສາ 2021
* 28 ເມສາ 2021
ພາຍໃນງານສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ເຊີນຄະນະ ອາຈານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ອຈ. ປອ. ນາງ ວິມົນທາ ຂຽວວົງພະຈັນ
ອຈ. ປອ. ໂພສີ ປານທອງສີ
ອຈ. ພັນໄຊ ຈັນທະວົງ
ອຈ. ອະນຸລັກ ນໍລາວົງ
ຖ້ານ້ອງໆຄົນໃດທີ່ສົນໃຈສາມາດລົງທະບຽນໃນນີ້ລິ້ງໄດ້ເລີຍ
🚩ສະຖານທີ່ 🚩: ຫ້ອງ Meeting Room, ຕຶກພາກວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດ.