ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2024

ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທີການສື່ສານໃນວິທີການສອນວິຊາຊີບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຜົນຜະລິດການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໄດ້ ຮັບ ການ ຮ່ວມ ມື ໂດຍ ໂຄງການ ERASMUS + ຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບສະຖາບັນຂອງເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງ...
ໂຄງການດີໆມາແລ້ວ “ວິສະວະອາສາຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ 2019” ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດທີ່ໄກ້ຈະມາຮອດນີ້ ອາສາສະໝັກຈາກພາກວິຊາວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແບ່ງປັນນ້ຳໃຈໂດຍການຮ່ວມບໍລິຈາກ ເງິນ, ອຸປະກອນການຮຽນ,...
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກ ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກໍາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ຄະນະ ວິສະວະກໍາສາດໃນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ. 
ໂຄງການ Factori4.0 ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Erasmus ເປັນໂຄງການສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດໃນອຸດສະຫະກຳເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບອົງກອນ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການຮວ່ມມືກັບ ພາກ...