ເດືອນຕຸລາ 2, 2023

ທຶນການສຶກສາ

ທຶນ Honda Y-E-S Award in Lao PDR

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນຮອນດາສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກອນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2021 , ເລີ່ມຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 19/08-22/09/2021 Honda Y-E-S Award…

Read More