ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2024

ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

ກິດຈະກຳວິຊາການ

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຄະນະວິສະວະກຳສາດເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ (ຕໍ່ເນື່ອງ) 9 ສາຂາວິຊາ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ 1 ສາຂາວິຊາ ສົກສຶກສາ 2021-2022 ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ: 1. ສາມາດສະໝັກຜ່ານລະບົບອອນລາຍໄດ້ທີ່ລິ້ງ ຫລື…

Read More

ປະກາດຜົນການສອບເສັງ

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ ສົກສຶກສາ 2021-2022 ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນັກສຶກສາໃຫມ່ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງວິສະວະກຳສາດທຸກຄົນ

Read More

ກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ

K-LAB ເປີດສອນການຜະລິດດີຈີຕອນ

ສະບາຍດີ , ມື້ນີ້ເຮົາມີຂ່າວດີມາບອກສໍາລັບນັກສຶກສາຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ K-Lab ວຽງຈັນ ທີ່ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເປີດຫລັກສູດການຮຽນພື້ນຖານ ສຳລັບນັກສຶກທີ່ສົນໃຈຮຽນກ່ຽວ ກັບການແກະຫລັກ ແລະ ປັ້ນສິ່ງຂອງຮູບແບບຕ່າງໆດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍເຈົ້າສາມາດເຮັດດ້ວຍມື້ ຂອງເຈົ້າເອງໄດ້.ສິ່ງທີ່ເຮັດເອງສາມາດເອົາກັບບ້ານໄດ້ເລີຍ(ຮູບຕົວຢ່າງສິ່ງຂອງຕ່າງແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ) ຮຽນຟຣີ ທຸກຢ່າງບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ…

Read More