ເດືອນມີນາ 13, 2024

ການບໍລິຈາກ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໂຄງການ Factori 4.0

ໂຄງການ Factori4.0 ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Erasmus ເປັນໂຄງການສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດໃນອຸດສະຫະກຳເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບອົງກອນ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການຮວ່ມມືກັບ ພາກ ອຸດສະຫະກຳ….

Read More

ໂຄງການ Jica

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກ ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກໍາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ຄະນະ ວິສະວະກໍາສາດໃນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ. 

Read More

ໂຄງການວິສະວະອາສາ

ໂຄງການດີໆມາແລ້ວ “ວິສະວະອາສາຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ 2019” ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດທີ່ໄກ້ຈະມາຮອດນີ້ ອາສາສະໝັກຈາກພາກວິຊາວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແບ່ງປັນນ້ຳໃຈໂດຍການຮ່ວມບໍລິຈາກ ເງິນ, ອຸປະກອນການຮຽນ, ອຸປະກອນກິລາ…

Read More

CATALYST

ວິທີການສື່ສານໃນວິທີການສອນວິຊາຊີບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຜົນຜະລິດການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໄດ້ ຮັບ ການ ຮ່ວມ ມື ໂດຍ ໂຄງການ ERASMUS + ຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບສະຖາບັນຂອງເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ University…

Read More