ເດືອນມີນາ 13, 2024

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຄະນະວິຊາ

ສະຖານທີ່

ຖະນົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານໂສກປ່າຫຼວງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ.ລາວ

ໂທລະສັບ

+856 21 321 072

ແຟັກ

  • +856 21 314 382
  • +852 21 951 315

ອີເມວ

[email protected]

ແຜນທີ່

https://goo.gl/maps/PkwQzNpgt6p7JLhL9