ເດືອນມີນາ 13, 2024

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຄະນະບໍລິຫານ

1) ຄະນະບໍດີ: ຮສ ປອ ຄຳຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ

2) ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍວິຊາການ: ປທ ຈັນຄະຈອນ ສອນມະນີວົງ

3) ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍກິດຈະກຳນັກສຶກສາ: ຮສ ປອ ສຸລິພັນ ກັນນິຖາ

4) ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິຫານວິຊາການ: ປອ ສົມພອນ ກັນທະວົງ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

1) ຮສ ປອ ຄຳປະເສີດ ເທບວົງສາ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໂຍທາ

2) ຮສ ປທ ໄຊພອນ ຮຸ່ງບຸນຍວງ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳກົນຈັກ

3) ຮສ ປທ ຄຳຜາ ສີຫານະຄອນ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

4) ຮສ ປທ ນາງ ນວນຈັນ ປັນຍານຸວົງ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

5) ຮສ ປທ ທາ ບຸນທັນ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

6) ປທ ຄຳເສີມ ສຸລິຍະມາດ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຂົວ-ທາງ

7) ອຈ ປທ ສຸລິສັກ ວີໃສຜ່ອນ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳບໍ່ແຮ່

8) ຮສ ປທ ຄຳປະສິດ ທັມມະເທໂວ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ

9) ອຈ ປທ ສີສຸພັນ ພົມມະນີວົງ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ

10)  ອຈ ປທ ນາງ ປີປອງ ພິມພະຈັນ: ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິສະວະກຳເຄມີ

ຫົວໜ້າພະແນກ, ສູນ ແລະ ຫໍສະໝຸດ

 1.  ຮສ ປທ ວິໄຊ ວັນຄຳ : ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ
 2. ປທ ອຳຄາ ນາເຟືອງວິໄລ : ພະແນກວິທະຍາສາດພື້ນຖານ
 3. ປຕ ຈະເລີນສຸກ ເຫມອິນທະວົງ : ​​ພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ
 4. ອຈ ປອ ຄຳເພົ້າ ສີສະອາດ : ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ
 5. ຮສ ປອ ຄຳເຝື່ອນ ສີອຸດົມ : ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ
 6. ປທ ນາງ ແສງມະນີ ໄຊຍະແສງ : ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
 7. ປທ ບຸນລິິດ ສຸລິຍະມາດ : ພະແນກບໍລິຫານວິທະຍາເຂດ
 8. ອຈ ປອ ສົມສະໜຸກ ປະທຸມວັນ : ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
 9. ປຕ ນາງ ແສງມະນີ ພັນຍຸລາດ : ຫໍສະໝຸດ
 10. ປຕ ນາງ ທຸມມາ ເພັດສີຄາມ : ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
 11. ອຈ ປອ ເດືອນສະຫວັນ ພົມມະວົງສາ : ພະແນກບໍລິຫານສັງລວມ 
 12. ປທ ນາງ ວັນຄຳ ວິໄລວົງ : ພະແນກການເງິນ